229333 cσm四不像

鹏博士一字跌停 公司预计2019年亏损51亿元-58亿元

  新浪财经讯 1月23日消息,鹏博士一字跌停。

  消息面上,鹏博士1月22日晚发布业绩预告,预计2019年净利润亏损51亿元至58亿元,上年同期盈利3.8亿元。报告期,公司计提固定资产减值准备约30亿元-38亿元;拟计提商誉减值准备约20亿元。

责任编辑:田原

.ct_hqimg {margin: 10px 0;} .hqimg_wrapper {text-align: center;} .hqimg_related {position: relative; height: 37px; overflow: hidden; background-color: #f6f6f6; text-align: center; font-size: 0; } .hqimg_related span {line-height: 37px; padding-left: 10px; color: #000; font-size: 18px; } .hqimg_related a {line-height: 37px; font-size: 15px; color: #000; } .hqimg_related .to_page {float: left; } .hqimg_related .to_page a {padding-left: 28px; } .hqimg_related .hotSe {display: inline-block; *display: inline; *zoom: 1; width: 11px; height: 11px; padding-top: 8px; background: url(//n.sinaimg.cn/780c44e8/20150702/hqimg_hot.gif) no-repeat; } .hqimg_related .hqimg_client {position: absolute; right: 25px; top: 0; padding-left: 18px; } 行情图 热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端